Συμπτώματα και συμπεριφορά της σωματικής άνοιας Lewy

Πηγή: https://www.freepik.com

Συμπτώματα και συμπεριφορά της σωματικής άνοιας Lewy

  • Αλλαγές στη σκέψη και τον συλλογισμό
  • Σύγχυση και εγρήγορση που ποικίλλει σημαντικά από μία ώρα της ημέρας σε άλλη ή από μία ημέρα στην άλλη
  • Χαλαρότητα και ανισορροπία στο βάδισμα
  • Έντονες οπτικές ψευδαισθήσεις
  • Παραλήρημα
  • Ερωτήματα σχετικά με την ερμηνεία των οπτικών πληροφοριών
  • Διαταραχές ύπνου
  • Δυσλειτουργίες του «αυτόματου» (αυτόνομου) νευρικού συστήματος
  • Η απώλεια μνήμης μπορεί να είναι σημαντική