Συμπτώματα και συμπεριφορά της αγγειακής άνοιας

Συμπτώματα και συμπεριφορά της αγγειακής άνοιας

  • Σύγχυση
  • Προβλήματα προσοχής και συγκέντρωσης
  • Μειωμένη ικανότητα οργάνωσης σκέψεων ή ενεργειών
  • Δυσκολία στις αποφάσεις για συνεχόμενες δραστηριότητες
  • Προβλήματα με τη μνήμη
  • Ανησυχία και αναστάτωση
  • Ασταθές βάδισμα
  • Ξαφνική ή συχνή παρόρμηση για ούρηση
  • Κατάθλιψη ή απάθεια

Πηγή: https://www.freepik.com