Ο ρόλος της οικογένειας

Ο ρόλος της οικογένειας

Ένα από τα κύρια προβλήματα με αυτό το είδος ασθένειας είναι ότι το άτομο με διατροφική διαταραχή δεν αναγνωρίζει ότι είναι ασθενής και ότι η ασθένεια χρειάζεται να αντιμετωπιστεί. Είναι επομένως σημαντικό τα μέλη της οικογένειας να είναι σε εγρήγορση και να μπορούν να εντοπίζουν τα πρώτα σημάδια μιας διατροφικής διαταραχής. Οι διατροφικές διαταραχές επηρεάζουν όχι μόνο την υγεία του ασθενούς, αλλά και την κοινωνική, οικογενειακή και επαγγελματική δυναμική τους.