Τι είναι οι διαταραχές διάθεσης;

Τι είναι οι διαταραχές διάθεσης;

Διαταραχές της διάθεσης σε όλο τον κόσμο

Ο συνολικός αριθμός των ατόμων που ζουν με κατάθλιψη στον κόσμο είναι 322 εκατομμύρια και το ποσοστό του παγκόσμιου πληθυσμού με κατάθλιψη το 2015 εκτιμήθηκε στο 4,4%.

  • Η κατάθλιψη είναι η συνηθέστερη ψυχική ασθένεια και, σύμφωνα με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, θα είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα υγείας παγκοσμίως έως το 2020.
  • Περιλαμβάνει τόσο μανιακά όσο και καταθλιπτικά επεισόδια και με στιγμές «φυσιολογικής» ή σταθεροποιημένης διάθεσης, η διπολική συναισθηματική διαταραχή επηρεάζει περίπου 60 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως.

Source: https://www.flickr.com

Παράγοντες που παίζουν ρόλο στην αιτία και την εξέλιξη των διαταραχών της διάθεσης:

  • Γενετικοί: σχετίζονται ή καθορίζονται από την προέλευση ή την ανάπτυξη
  • Νευροχημικοί: σχετίζονται με χημικές διεργασίες που συμβαίνουν στον νευρικό ιστό και στο νευρικό σύστημα
  • Ψυχολογικοί: σχετίζονται με την ψυχική και συναισθηματική κατάσταση ενός ατόμου
  • Περιβαλλοντικοί: σχετίζονται με τον φυσικό κόσμο και τον αντίκτυπο της ανθρώπινης δραστηριότητας στην κατάστασή του ασθενή
  • Κοινωνικοί: σχετίζονται με την κοινωνία ή την οργάνωσή της

Συνήθως είναι δύσκολο να προσδιοριστεί ποιος από αυτούς τους παράγοντες παίζει τον πιο σημαντικό και κυρίαρχο ρόλο στην αιτία και την εξέλιξη της διαταραχής.