Τι μπορεί να γίνει για τα άτομα με άνοια (τελική φάση)

Τι μπορεί να γίνει για τα άτομα με άνοια (τελική φάση)

Στην τελική φάση της νόσου, όταν το άτομο με άνοια είναι εντελώς εξαρτημένο, δεν αναγνωρίζει τα μέλη της οικογένειας και έχει απώλεια ομιλίας, οι οικογενειακοί φροντιστές μπορούν να λάβουν υπόψη τα ακόλουθα θέματα:

Πηγή: https://www.freepik.com