Τι μπορεί να γίνει για τα άτομα με άνοια (μεσαία φάση)

Τι μπορεί να γίνει για τα άτομα με άνοια (μεσαία φάση)

Στη μεσαία φάση της νόσου, όταν τα συμπτώματα είναι η απώλεια της αυτονομίας, οι δυσκολίες στην ομιλία, η αδυναμία αυτοέλεγχου, η μη αναγνώριση των μελών της οικογένειας και οι παράξενες και λανθασμένες συμπεριφορές, οι οικογενειακοί φροντιστές θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα ακόλουθα θέματα:

Πηγή: https://www.freepik.com