Τι μπορεί να γίνει για τα άτομα με διατροφική διαταραχή

Τι μπορεί να γίνει για τα άτομα με διατροφική διαταραχή

Είναι σημαντικό για ένα άτομο με διατροφική διαταραχή να είναι ενήμερο για τις προβληματικές συμπεριφορές, να γνωρίζει γιατί συμβαίνουν και τι συναισθήματα και πεποιθήσεις συνδέονται με αυτές τις συμπεριφορές που μπορούν να συμβάλλουν στην ενεργοποίησή τους.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο δεκαετιών, εμφανίστηκαν θεραπείες βασιζόμενες στην αποδοχή για τη θεραπεία ποικίλων διαταραχών.

Παράλληλα με αυτές τις θεραπείες, οι γιατροί ή οι επαγγελματίες υγείας πρέπει πάντα να βοηθούν τον ασθενή να εξοικειωθεί με την αίσθηση του σώματός του. Με αυτό τον τρόπο, το άτομο με διατροφικές διαταραχές θα μάθει να το δέχεται και να μπορεί να το εκθέσει σε άλλους, εξαλείφοντας κάποιες χαρακτηριστικές συμπεριφορές. Πρέπει να σημειωθεί ότι το αίσθημα του ατόμου ότι είναι υπέρβαρο τείνει να ενεργοποιείται τόσο από την εμφάνιση κάποιων αρνητικών διαθέσεων (κατάθλιψη) όσο και από σωματικές αισθήσεις που αυξάνουν την αίσθηση του σώματος (αίσθηση υπερφαγίας ή φουσκώματος, στενής ενδυμασίας).