Τι μπορεί να γίνει για τον δέκτη φροντίδας: Ενδυναμώνοντας το άτομο

Τι μπορεί να γίνει για τον δέκτη φροντίδας:

  1. Βοηθήστε το άτομο να ενσωματωθεί σε ομάδες αυτοβοήθειας
  2. Αυξήστε το κίνητρο του ατόμου για αλλαγή συμπεριφοράς
  3. Βοηθήστε το άτομο να μειώσει ή να σταματήσει την κατανάλωση
  4. Βοηθήστε το άτομο να αναζητήσει άλλες πηγές ευχαρίστηση
34

Πηγή: https://www.freepik.com

  1. Αποτρέψτε τις διακρίσεις και τον στιγματισμό
  2. Διευκόλυνση της πρόσβασης σε αντικειμενικές πληροφορίες
  3. Βοηθήστε το άτομο στην κοινωνική επανένταξη
  4. Υιοθετήστε στρατηγικές που βοηθούν το άτομο να αποφύγει υποτροπές