Τι μπορεί να γίνει για τον οικογενειακό φροντιστή;

Τι μπορεί να γίνει για τον οικογενειακό φροντιστή;

Ως φροντιστής για κάποιον που ζει με αυτισμό, είναι σημαντικό να φροντίζετε τον εαυτό σας!

Το άγχος και η εξάντληση είναι κοινά για τους φροντιστές, οπότε η φροντίδα για τον εαυτό σας μπορεί να σας βοηθήσει να συνεχίσετε να παρέχετε το καλύτερο δυνατό επίπεδο φροντίδας στο άτομο που φροντίζετε.

Η επίγνωση των προκλήσεων της φροντίδας και των συναισθημάτων που συνδέονται με αυτό μπορεί να σας βοηθήσει να προσαρμοστείτε και να αντιμετωπίσετε καταστάσεις καθώς παρέχετε φροντίδα στο αυτιστικό άτομο.