Τι μπορεί να γίνει για τον οικογενειακό φροντιστή;

Τι μπορεί να γίνει για τον οικογενειακό φροντιστή;

Ως οικογενειακός φροντιστής για ένα άτομο με ΝΣ, είναι σημαντικό να φροντίζετε και εσείς οι ίδιοι τον εαυτό σας!

Το άγχος και η εξάντληση είναι κοινά για τους φροντιστές, οπότε η φροντίδα για τον εαυτό σας μπορεί να σας βοηθήσει να συνεχίσετε να παρέχετε το καλύτερο δυνατό επίπεδο φροντίδας στο άτομο που φροντίζετε.

Η επίγνωση των προκλήσεων της φροντίδας και των συναισθημάτων που συνδέονται με αυτό μπορεί να σας βοηθήσει να προσαρμοστείτε και να αντιμετωπίσετε καταστάσεις καθώς παρέχετε φροντίδα στο αγαπημένο σας πρόσωπο.