Τι μπορεί να γίνει με τις οικογένειες

Τι μπορεί να γίνει με τις οικογένειες

Οι ομαδικές οικογενειακές παρεμβάσεις αποτέλεσαν μια αποτελεσματική εναλλακτική λύση για την παροχή υποστήριξης σε φροντιστές. Η οικογενειακή θεραπεία παρέχει ένα πλαίσιο ασφάλειας για τους γονείς και παρέχει την ανάπτυξη αισθημάτων αυτοεκτίμησης, αγάπης και ελπίδας, αλλά λειτουργεί και ως οδηγός όπου οι γονείς λαμβάνουν και ανταλλάσσουν πληροφορίες με τους θεραπευτές και τους άλλους γονείς.

Ωστόσο, υπάρχουν πολλές στρατηγικές και συμπεριφορές που η οικογένεια μπορεί να υιοθετήσει για να αντιμετωπίσει την ασθένεια με τον πλέον κατάλληλο τρόπο. Στην καθημερινή ζωή η οικογένεια μπορεί να ακολουθεί αυτές τις τακτικές:

Source:https://www.freepik.com