Τι είναι η άνοια;

Τι είναι η άνοια;

Η άνοια είναι ένα σύνολο εγκεφαλικών διαταραχών που επηρεάζουν τη μνήμη, τη σκέψη και την ικανότητα της κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Προκαλείται από κατεστραμμένα νευρικά κύτταρα που μπορεί να εμφανιστούν σε διάφορες περιοχές του εγκεφάλου. Ως αποτέλεσμα, οι άνθρωποι βιώνουν την άνοια διαφορετικά, ανάλογα με την περιοχή του εγκεφάλου που επηρεάζεται.

Η γήρανση είναι ο πιο ισχυρός παράγοντας κινδύνου για την άνοια. Η επιπτώσεις και η επικράτησή της αυξάνονται εκθετικά με την ηλικία, όπου περισσότερο από το 90% των μορφών άνοιας εμφανίζονται μετά την ηλικία των 65 ετών.

Άνοια

Ο όρος χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια σειρά από συμπτώματα που σχετίζονται με τη γνωστική εξασθένηση

Τύποι άνοιας

Οι τύποι άνοιας ταξινομούνται με διάφορους τρόπους, συνήθως σύμφωνα με ό, τι έχουν κοινό ή αν επιδεινωθούν με την πάροδο του χρόνου (προοδευτική άνοια). Οι τύποι άνοιας που δεν είναι αναστρέψιμοι και επιδεινώνονται με την πάροδο του χρόνου περιλαμβάνουν: