Τι είναι το μετατραυματικό στρες;

Τι είναι το μετατραυματικό στρες;

Η διαταραχή μετατραυματικού στρες (ΔΜΣ) είναι ένα σύνολο συναισθηματικών, γνωστικών και συμπεριφορικών διαταραχών που εμφανίζονται ως αποτέλεσμα της έκθεσης σε ένα ή περισσότερα τραυματικά συμβάντα. Τα τραυματικά συμβάντα υπόκεινται σε προσωπική αξιολόγηση, αλλά γενικά ορίζονται ως τα γεγονότα που περιλαμβάνουν θάνατο ή απειλούμενο θάνατο, πραγματικό ή απειλούμενο σοβαρό τραυματισμό και πραγματική ή απειλούμενη σεξουαλική παραβίαση. Σημαντικά χαρακτηριστικά των τραυματικών γεγονότων είναι τα συναισθήματα φόβου, αδυναμίας και συντριπτικού στρες. Κάποιος μπορεί να εκτεθεί άμεσα σε τραυματικό συμβάν, να μάθει για την τραυματική έκθεση ενός στενού (μέλος της οικογένειας, στενός φίλος), ή να εκτεθεί συνεχώς άμεσα ή έμμεσα σε τραυματικά συμβάντα μέσω της εργασίας του (για παράδειγμα, εργαζομένων έκτακτης ανάγκης ή όσων εργάζονται με τραυματισμένους πληθυσμούς). Οι περισσότεροι από εμάς θα βιώσουμε τουλάχιστον ένα τραυματικό συμβάν στη ζωή μας, με την ξαφνική απροσδόκητη απώλεια ενός αγαπημένου να είναι η πιο κοινή.

Χαρακτηρίζεται από μια τριάδα συμπτωμάτων:

1) επανεμφάνιση συμπτωμάτων

2) συμπτώματα αποφυγής

3) αυξημένη αίσθηση απειλής

Είναι μια χρόνια πάθηση που προκαλεί κοινωνικά προβλήματα, προβλήματα εργασίας και υγείας.

Τραυματικά γεγονότα που περιλαμβάνουν διαπροσωπική βία, όπως το τραύμα που σχετίζεται με τον πόλεμο και οι σεξουαλικές κακοποιήσεις, είναι εκείνα που είναι πιο πιθανό να προκαλέσουν μετατραυματικά συμπτώματα.

Σχεδόν το 80% των ατόμων με ΜΣ έχουν τουλάχιστον μία ακόμα διαταραχή της ψυχικής υγείας, συνηθέστερα κατάθλιψη και κατάχρηση ουσιών.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα συμπτώματα του ΜΣ εξαφανίζονται αυθόρμητα ή παραμένουν σε ύφεση πέντε έως επτά χρόνια μετά το τραύμα, αλλά εμφανίζονται ξανά στο χρόνο της επετείου του συμβάντος.

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της τραυματικής εμπειρίας και των συνεπειών της είναι μια καταστροφική και ανεξίτηλη αίσθηση μοναξιάς και διαχωρισμού από τους άλλους.

Το ΜΣ μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ικανότητα του ατόμου να δημιουργεί και να διατηρεί διαπροσωπικές σχέσεις.

Έχοντας έναν αγαπημένο που επηρεάζεται από το ΜΣ μπορεί να είναι πολύ επαχθής για τον σύντροφο ή την οικογένεια. Ταυτόχρονα, η οικογενειακή υποστήριξη αποτελεί βασικό ρόλο στην αποκατάσταση από το ΜΣ.

Image source: http://www.dissociative-identity-disorder.net