Τι είναι η κατάχρηση ουσιών;

Τι είναι η κατάχρηση ουσιών;

Η κατάχρηση ουσιών αναφέρεται στην επιβλαβή ή επικίνδυνη χρήση ψυχοδραστικών ουσιών, συμπεριλαμβανομένου του αλκοόλ και των παράνομων ναρκωτικών (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας – ΠΟΥ). Η επαναλαμβανόμενη χρήση της ουσίας οδηγεί στην αδυναμία εκπλήρωσης επαγγελματικών ή προσωπικών υποχρεώσεων, σε σημαντική σωματική βλάβη ή σε επαναλαμβανόμενα κοινωνικά και νομικά προβλήματα. Μπορεί να συμβεί ακόμη και αν δεν υπάρχει ακόμα εξάρτηση.