1 – Raspodjela dnevnih zadataka

1 – Raspodjela dnevnih zadataka

  • Sažetak: Rasporedite svakodnevne zadatke za sebe, druge članove obitelji i člana o kojem brinete. Možete izraditi raspored poput ovoga u primjeru. Pritom uvažavajte sposobnosti i vještine osobe.
  • Ciljevi: osnažiti osobu sa shizofrenijom tako da joj omogućite da preuzme odgovornost za dnevne obaveze
  • Sudionici: njegovatelj, član obitelji o kojem se njegovatelj brine, ostali članovi obitelji

* Dodajte u ovu tablicu i druge zadatke i obaveze