1 – Vježba s tri popisa

1 – Vježba s tri popisa

I vi i osoba o kojoj brinete trebate uzeti tri lista papira. Najprije vi sami zapišite na tim listovima sljedeće: „moje snage“, „moja najvažnija postignuća“, „što najviše volim kod sebe“. A zatim potaknite osobu o kojoj brinete da odabere jedan od ta tri lista. Osoba mora razmisliti i reći vam što je pomislila kad je pročitala riječi na tom papiru, a zatim mora i zapisati ono što smatra najvažnijim.  Potaknite osobu da se otvori i iskaže emocije. Na kraju, kada osoba završi popis, zajedno razmislite i odlučite kako ćete uokviriti i gdje ćete staviti te popise u vašem domu. Neka to po mogućnosti bude na mjestima gdje osoba o kojoj brinete provodi najviše vremena. Ako je moguće, osoba o kojoj brinete može izaći i sama kupiti okvire.