13 – Preispitajte svoj strah

13 – Preispitajte svoj strah

Odgovaranje na ova pitanja pomoći će vam da bolje razumijete svoj strah.

Što mi moj strah želi poručiti?

 _______________________

Koja pitanja želim postaviti svom strahu?

_______________________

Ako pustim svoj strah da se razvija, u što će se na kraju pretvoriti?

_______________________

Na koji pozitivni način mogu osjetiti svoj strah, a da on ne prevlada mojim životom?

_______________________