17 – Iscjeljujući monolog

17 – Iscjeljujući monolog

Stanite ispred zrcala i ponavljajte ovaj monolog tri do četiri puta dnevno, sve dok ga skoro cijelog ne upamtite.

 

Za vrijeme ___________, dogodila se sljedeća situacija: ________________. Kad god se sjetim što se dogodilo, pomislim da ____________ (ovdje upišite neko pogrešno razmišljanje) i osjećam se krivim/om. Kad osjećam krivnju zbog_______________, moram podsjetiti samoga/samu sebe da ne razmišljam ispravno. Umjesto da razmišljam____________, trebam sagledati situaciju tako da__________________ (ovdje upišite pozitivnije i realnije misli). Također, ne smijem zaboraviti da sam tada pokazao/la sljedeće snage ________________________ i da zbog toga mogu samoga/samu sebe pohvaliti. Ne bi bilo u redu da se usredotočim samo na te pozitivne misli, jer ipak jesam kriv/a (zapravo)  ___________________________ . Međutim, ne bi bilo u redu ni da se usredotočim samo na negativne misli iz te situacije.