2 – Moj uzrok ljutnje

2 – Moj uzrok ljutnje

Ljutnja je emocija koja vas može znatno onesposobljavati. Važno je da promijenite svoje iracionalno razmišljanje i uklonite negativne misli.

Slijedite ove korake.

Ova situacija me zbilja uzrujala i osjećam ljutnju:

Zapišite nekoliko rečenica o toj situaciji.

A sada pokušajte razmišljati o toj situaciji na drugi način. Postavite sebi ova pitanja:

 • Kakve su bile moje potrebe u toj situaciji? 
 • Na koji sam ih način pokušao/la ostvariti?
 • Koji su bili moji strahovi?
 • Kolika je bila razina mog stresa?
 • Koji događaji su utjecali na mene?
 • Što mi je moglo pomoći u tom trenutku, a da to nisam znao/la?
 • S kakvim vještinama sam reagirao/la?
 • Kakve vještine su mi nedostajale?
 • Kakva emocionalna ograničenja su u tom trenutku utjecala na mene?
 • Kakva fizička ograničenja su u tom trenutku utjecala na mene?
 • Koje vrijednosti i uvjerenja utječu na moje ponašanje?
 • Kakvu nagradu ili zadovoljstvo se nadam dobiti?
 • Koje resurse imam za pomoć?
 • Koje još resurse trebam?
 • Nakon ovih pitanja, što biste općenito rekli za svoju situaciju?

 

A sada razmislite o nekim drugim načinima nošenja sa situacijom. Zapišite barem deset novih načina za borbu protiv svoje ljutnje: