2 – Samopraćenje – tablice

2 – Samopraćenje – tablice

Samopraćenje uz pomoć tablica raspoloženja – to je aktivnost temeljena na principima kognitivno-bihevioralne terapije gdje bilježite svoja raspoloženja, obično u određeno doba dana, kako biste povezali svoje osjećaje i ono što se tog dana dogodilo.

Ova tablica raspoloženja može pomoći liječniku, psihoterapeutu ili psihijatru u uspostavljanju točnije dijagnoze i terapije. Daje uvid u svakodnevni život i omogućuje bolje razumijevanje u situcije koje vode do pogoršanja simptoma.

Dnevna tablica raspoloženja