4 – Iznova ocrtajte svoj teritorij

4 - Iznova ocrtajte svoj teritorij

U ovoj vježbi trebate iznova označiti svoje fizičke i emocionalne granice nakon što su one pređene.

Zapišite koje su osnovne granice koje trenutno želite postaviti.

 

Moje granice su ________________.

Želim da poštuješ ove moje granice __________________.

Želim da razmisliš o ovome ____________________.

Više ne želim ____________________.