6 – SWOT analiza

6 - SWOT analiza

Ova aktivnost trebala bi vam pomoći da na konstruktivan način sagledate svoju situaciju njegovatelja. Navedite svoje snage i slabosti u ulozi koju vršite, imenujte vanjske faktore koji vam pomažu (=prilike) kao i faktore koje smatrate prijetećima.

 

Uzmite papir i podijelite ga na četiri jednaka dijela. U svaki dio zapišite jedan od sljedećih naslova: moje snage, moje slabosti, vanjske prilike, vanjske prijetnje.

  • U idealnoj verziji, lijeva strana vašeg papira, ona s „unutarnjim snagama” i „vanjskim prilikama”, trebala bi biti popunjenija, jasnija i dominantnija u usporedbi s desnom stranom.
  • Kad je riječ o „mojim slabostima” i „vanjskim prijetnjama” – zapitajte se sljedeće: „Mogu li imati više kontrole nad ovim? Mogu li utjecati na to? Mogu li to promijeniti? Pokušajte smisliti moguća rješenja.