Aktivnost 1: Slikovne kartice

Aktivnost 1: Slikovne kartice

  • Slikovne kartice mogu pomoći osobi o kojoj brinete da se bolje nosi s teškim situacijama.
  • Na primjer, neke osobe s intelektualnom onesposobljenošću ne znaju zatražiti trenutak odmora kada rade nešto što im je teško pa im ovakve kartice mogu biti vrlo korisne.
  • Ovdje su primjeri slikovnih kartica, ali vi možete sami dodati riječi i fraze koje odgovaraju potrebama osobe o kojoj brinete.