Aktivnost 1: Tablica s nagradama

Aktivnost 1: Tablica s nagradama

  • Napišite ime svog djeteta/osobe o kojoj se brinete na vrhu tablice.
  • Navedite ponašanja koja želite češće vidjeti, npr., smireno ponašanje ili traženje pomoći.
  • Objasnite djetetu da će dobiti zvjezdicu svaki put kad se tako ponaša.
  • Dogovorite se kakvu će nagradu dobivati nakon 5 osvojenih zvjezdica, 10 osvojenih zvjezdica itd. Tako će dijete znati što može dobiti ako se lijepo ponaša.