Alzheimerova bolest

Alzheimerova bolest

Progresivna degenerativna bolest mozga i najčešći oblik demencije. Još uvijek ne znamo što uzrokuje Alzheimerovu bolest. Znamo da ljudi s ovom bolešću imaju abnormalan protein koji se nakuplja u mozgu. Ti “zapetljani” proteini (sačinjeni od tau proteina) i “plakovi” (koji se sastoje od beta amiloidnog proteina) prekidaju komunikaciju između moždanih stanica i na kraju dovode do stanične smrti i smanjenja mozga.

Source: https://www.freepik.com