Razumijevanje autizma

Razumijevanje autizma

Autizam ili poremećaj autističnog spektra (ASD) je poremećaj u kojem ljudi imaju poteškoće sa socijalnim vještinama, ponavljajućim ponašanjem, govorom i neverbalnom komunikacijom.

Ozbiljnost autizma:

Osobe s blagim autizmom mogu pohađati redovnu školu, uz asistenta.

Ostali pojedinci s autizmom mogu imati poteškoće s govorom i treba im dodatna podrška. Teško pohađaju škole za djecu s posebnim potrebama.

Komunikacija:

Osobe s autizmom koje mogu govoriti često tumače informacije sasvim doslovno. To znači da teško razumiju sarkazam, neverbalne znakove i izraze lica. Autist često govori monotonim glasom, ili pak govori vrlo brzo ili vrlo sporo i često mu je često prepoznati kada njegov sugovornik izražava emocije.

Kakvi su učinci autizma na pojedinca?

Autism Society of Ireland, 2019.