Intelektualna onesposobljenost

Intelektualna onesposobljenost

Što je intelektualna onesposobljenost?

Kad je osoba intelektualno onesposobljena, to znači da ima smanjen kapacitet za učenje i primjenu novih vještina. Takve osobe mogu imati poteškoće u razumijevanju novih ili složenih informacija, pa im može trebati dodatna pomoć oko učenja novih stvari. Mala djeca s intelektualnom onesposobljenošću mogu pokazivati kašnjenja u razvoju – na primjer, duže im treba da nauče sjediti, puzati ili hodati. Neke osobe imaju i problema s komunikacijom te uspostavljanjem i održavanjem odnosa s drugim ljudima. Mogući su i problemi u interakciji s okolinom, to jest, socijalnim ili adaptivnim funkcioniranjem (WHO, 2019.).

Što je adaptivno funkcioniranje?

Adaptivno funkcioniranje obično podrazumijeva tri skupine vještina:

 • Pojmovne vještine: čitanje, rješavanje problema i apstraktno mišljenje. Na primjer, služenje brojevima, služenje satom, služenje novcem i komunikacija s drugim osobama.
 • Društvene vještine: način na koji osoba razumije i slijedi društvene norme i pravila. Na primjer, prikladno odijevanje za posebne prilike, osjećanje kad netko ne govori istinu, razumijevanje i poštivanje zakona.
 • Praktične životne vještine: osnovna briga o sebi i higijena. Na primjer, sposobnost osobe da se sama pere, koristi javni prijevoz, uzima lijekove, obavi kućne poslove.

Slabo adaptivno funkcioniranje znači da će se osobe s intelektualnom onesposobljenošću možda teško nositi s nekim aspektima života, kao što su:

 • Posao
 • Škola
 • Briga o sebi
 • Svakodnevni zadaci
 • Osobna higijena
 • Kuhanje
 • Čišćenje
 • Odlazak u trgovinu

Image credit: https://imgbin.com