Demencija Lewyevih tjelešaca

Source: https://www.freepik.com/

Demencija Lewyevih tjelešaca

Ima ista klinička i patološka obilježja kao druge demencije koje se mogu javiti tijekom Parkinsonove bolesti i drugih neuroloških stanja. U patološkom smislu, karakterizirana je abnormalnim nakupljanjem sinaptičkog proteina α-sinukleina kao ‘Lewyjevih tjelešaca’ u neuronima povezanim s cerebralnom atrofijom.