Stigma

Stigma

Stigma je obilježje, ponašanje ili reputacija koja društveno obezvređuje osobu. Stigma dovodi do toga da društvo obilježava pojedinca kao nepoželjnog i na neki način ga odbacuje.

Međutim, stigmu povezanu s mentalnim poremećajem ne doživljava samo osobe koje imaju taj poremećaj. Naime, i njihove obitelji se suočavaju sa stigmom.

 

Njegovatelji osoba koji pate od mentalnih poremećaja često su izloženi stigmi.

Štoviše, njegovatelji često misle da zaslužuju da budu stigmatizirani, zbog brojnih razloga. Načini na koje njegovatelji reagiraju na stigmatiziranje, bilo ono stvarno ili percipirano, utječu na kvalitetu njihovih života, ali i na kvalitetu skrbi koju pružaju srodniku s poremećajem.