Stigma

Stigma

U društvu još uvijek postoje brojni mitovi, zablude i pogrešna uvjerenja o poremećajima prehrane. Teško ih je iskorijeniti zato što su dio stigmatizacije povezane s mentalnim poremećajima općenito. Stigma može sprečavati osobu da potraži pomoć i podršku. Naime, osoba možda misli da će na šutnjom možda umanjiti osjećaj krivnje i srama. Stereotipi uistinu mogu stvoriti prepreke u liječenju i negativno utjecati na napore obitelji i prijatelje da pomognu oboljeloj osobi.

Source: https://wwwpexels.com

Stigma koja pogađa obitelj osobe oboljele od poremećaja u prehrani, zabrinutost zbog posljedica koje bi poremećaj mogao ostaviti te način na koji poremećaj utječe na osobnost oboljeloga čine iskustvo skrbi još težim.