Strategije za pomoć

Strategije za pomoć

Reagiranje na agresivne / nasilne ispade.

Provodite više vremena s autistom i pokušajte shvatiti što vam pokušava reći kada se tako ponaša.

Moguće je da osoba senzorno preopterećena.

Ako dobro promislite o trenucima u kojima su se javljala takva ponašanja, možda ćete shvatiti uzrok te na taj način spriječiti da se to ponovi.