Problemi kod poremećaja u prehrani – uloga obitelji

Problemi kod poremećaja u prehrani - uloga obitelji

Jedan od glavnih problema kod ove vrste bolesti je taj da osoba s poremećajem prehrane ne priznaje da je bolesna i smatra da se ne treba liječiti. Stoga je vrlo važno da članovi obitelji znaju prepoznati prve znakove poremećaja prehrane. Poremećaji prehrane ne utječu samo na pacijentovo zdravlje, već i na njihov društveni, obiteljski i profesionalni život.