Što su poremećaji raspoloženja?

Što su poremećaji raspoloženja?

Poremećaji raspoloženja u svijetu
Ukupan broj ljudi koji žive s depresijom u svijetu iznosi 322 milijuna, a udio globalne populacije s depresijom u 2015. procjenjuje se na 4,4%.

  • Depresija je najčešća mentalna bolest i prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji jedan je najvećih zdravstvenih problema u svijetu danas.
  • Sa svojim maničnim i depresivnim epizodama, uz trenutke „normalnog“ ili stabiliziranog raspoloženja, bipolarni afektivni poremećaj pogađa približno 60 milijuna ljudi širom svijeta.

Source: https://www.flickr.com

Faktori koji igraju ulogu u nastanku i napredovanju bolesti:

  • Genetski – vezani za porijeklo ili razvoj
  • Neurokemijski – vezani za kemijske procese u živčanom sustavu
  • Psihološki – vezani za mentalno ili emocionalno stanje osobe
  • Okolišni – vezani za okolinu i utjecaj ljudske aktivnosti
  • Društveni – vezani za društvo ili ustroj društva

Obično je teško odrediti koji od ovih faktora ima najvažniju i prevladavajuću ulogu u nastanku i napredovanju poremećaja.