Kako pomoći i osnažiti osobu o kojoj se brinete?

Kako pomoći i osnažiti osobu o kojoj se brinete?

  1. Potaknite je da se pridruži grupi za podršku
  2. Potaknite je da mijenja svoje ponašanje
  3. Pomozite joj da smanji ili prestane uzimati psihoaktivne tvari
  4. Pomozite joj da pronađe druge izvore zadovoljstva
Picture73
  1. Spriječite diskriminaciju i stigmatizaciju
  2. Olakšajte pristup objektivnim informacijama
  3. Pomozite osobi da se ponovo uključi u društvo
  4. Usvojite strategije koje pomažu osobi da se ne vrati ovisnosti