Što se može učiniti za vas?

Što se može učiniti za vas?

Kao osobi koja živi s ADHD-om, važno je da brinete i o sebi!

Stres i pregorijevanje čest su problem kod njegovatelja. Međutim, tek ako brinete o sebi, moći ćete brinuti i o drugome.

Ako ste svjesni izazova koje pred vas postavlja briga o osobi s ADHD-om, stigme koja se pripisuje određenim stanjima u mentalnom zdravlju i emocija koje su uz sve to vezane, bolje ćete se prilagoditi i nositi sa situacijom.