Što se može učiniti za vas?

Što se može učiniti za vas?

Kao nekome tko živi s PTSP-om, važno je da brinete i o sebi! 

Stres i pregorijevanje čest su problem kod njegovatelja. Međutim, tek ako brinete o sebi, moći ćete brinuti i o drugome.

Ako ste svjesni izazova koje pred vas postavlja briga o osobi s PTSP-om i emocija koje su uz to vezane, bolje ćete se prilagoditi i nositi sa situacijom.