Što je posttraumatski stresni poremećaj?

Što je posttraumatski stresni poremećaj?

Posttraumatski stresni poremećaj (PTSP) je skup emocionalnih, kognitivnih i bihevioralnih poremećaja koji nastaju kao rezultat izloženosti jednom ili više traumatičnih događaja. Traumatični događaji ovise o subjektivnom doživljaju, ali općenito se definiraju kao oni događaji koji uključuju smrt ili prijetnju smrću, stvarnu ili potencijalnu tešku ozljedu te spolno nasilje ili prijetnju spolnim nasiljem. Glavna obilježja traumatičnih događaja su osjećaji straha, bespomoćnosti i intenzivnog stresa. Osoba može biti izravno izložena traumatičnom događaju, može saznati da je netko od bližnjih izložen traumatičnom događaju (član obitelj, blizak prijatelj), ili može biti kontinuirano izložena traumatičnim događajima na radnom mjestu (na primjer, djelatnici hitnih službi koji rade s traumatiziranim ljudima). Većina nas doživi barem jedan traumatičan događaj u životu, a najčešće je to iznenadni gubitak voljene osobe. 

PTSP karakterizira trijada simptoma:

1) Simptomi ponovnog proživljavanja događaja

2) Simptomi izbjegavanja

3) Pojačan osjećaj straha

To je kronično stanje koje uzrokuje probleme u društvenom životu, poslu i zdravlju.

Traumatični događaji koji uključuju interpersonalno nasilje poput ratne traume i spolnog zlostavljanja imaju veću vjerojatnost izazivanja simptoma posttraumatskog stresa.

Gotovo 80% osoba s PTSP-om pati barem od još jednog poremećaja u mentalnom zdravlju, najčešće od depresije i zloupotrebe opojnih tvari.

U većini slučajeva simptomi PTSP-a spontano nestaju ili odlaze u remisiju pet do sedam godina nakon traume, ali se ponovo pojavljuju u vrijeme godišnjice traumatičnog događaja.

Jedno od osnovnih obilježja traumatičnog iskustva i njegovih posljedica je destruktivan i neizbrisiv osjećaj usamljenosti i odvojenosti od drugih.

PTSP može negativno utjecati na sposobnost pojedinca da uspostavi i održava međuljudske odnose.

Život s osobom oboljelom od PTSP-a može biti velik teret za partnera ili obitelj. Međutim, podrška obitelji je ključna u oporavku od PTSP-a.

Image source: http://www.dissociative-identity-disorder.net