References

References

  Američka psihijatrijska udruga:DSM-5, Dijagnostički i statistički priručnik za duševne poremećaje,peto izdanje ,Nkada Slap,Zagreb,2014.

   Lieberman J.A.,Scott Stour T.,Perkins D.O.:Textbook of Schizophrenia,American Psychiatric Association,Washington DC,London,2006

   Frančišković T.,Moro LJ. i sur:Psihijatrija,Medicinska naklada,Zagreb,2009.