2 – د ځان څارنه – د مزاج چارټونه

2 - د ځان څارنه - د مزاج چارټونه

د مزاج چارټونو په کارولو د ځان څارنه – د ځان مرستې فعالیت (د ادراکي چلند درملنې اساساتو پراساس) چیرې چې تاسو کولی شئ خپل مزاج ثبت کړئ ، معمولا په ټاکل شوي وخت وقفې کې ، ترڅو احساسات د ورځې په اوږدو کې پیښ شوي سره وصل کړئ.

د مزاج چارټ کولی شي د معالج ډاکټر ، معالج ډاکټر یا رواني ډاکټر سره دقیق تشخیص او درملنې کې مرسته وکړي. دا اجازه ورکوي چې په ورځني ژوند کې نمونې وګوري او د خرابیدو لپاره محرکاتو باندې ښه پوه شي.

Daily Mood Chart