3 – د ورځني فزیکي فعالیت ډاډ ترلاسه کول

3 - د ورځني فزیکي فعالیت ډاډ ترلاسه کول

په ورځني ډول یو څه ساده فزیکي فعالیت تنظیم کړئ لکه چلول ، ګړندي تګ ، د سپک تمرین ځینې انتخاب یا ساده چلول .دا چې د کورنۍ د ناروغ غړي سره یوځای ، د ماښام ترټولو غوره.

دا فعالیت غیر فعالیت ته د تمایل پروړاندې مرسته کوي او د پاملرنې او پاملرنې ساتونکي ترمینځ اړیکې ښې کوي.