ساتونکی فشار او سوځیدنه

ساتونکی فشار او سوځیدنه

د پاملرنې ساتونکي سوځیدنې عامې نښې او علایم دي:

تاسو یو ځل لږ انرژي لرئ
داسې ښکاري چې تاسو هر سړه وخورئ چې شاوخوا روان وي
تاسو په دوامداره توګه ستړي شوي یاست ، حتی د خوب کولو یا وقفې وروسته
تاسو خپلې اړتیاوې غفلت کوئ ، ځکه چې تاسو ډیر بوخت یاست یا تاسو نور پروا نه کوئ
ستاسو ژوند د پاملرنې شاوخوا ګرځي ، مګر دا تاسو ته لږ اطمینان درکوي
تاسو په آرامۍ کې ستونزه لرئ ، حتی کله چې مرسته شتون ولري
تاسو د هغه چا سره ورځ په ورځ بې هوښه کیږئ او بې هوښه یئ چې د ځان ساتنه کوئ
تاسو بې هوښه او ناهيلي احساس کوئ