محافظت کونکي او مصنوعي ذائقه

محافظت کونکي او مصنوعي ذائقه

د 2019 مطالعې وړاندیز کوي چې په آټزم کې سپیک ممکن په پروسس شوي خواړو کې موندل شوي محافظت کونکو سره وصل شي. نورې څیړنې زموږ د خواړو رسولو کې د آټزم نښو او مصنوعي اجزاو ترمینځ احتمالي اړیکې ته اشاره کوي.د ټولو اضافو ، محافظت کونکو ، رنګونو اومصنوعي رنګونه ، مصنوعي خونداو مصنوعي خواږه.

https://unsplash.com