نښې او چلند

نښې او چلند

د مخدره توکو د روږدو کسانو متعدد سلوک: زیاتیدونکی فشار د هغوی په چلند او شخصیت کې بدلون؛ خندا ، سستۍ ، خپګان؛ د دوی په عادتونو او لومړیتوبونو کې لوی بدلونونه؛ په جرمي اعمالو کې دخالت …

د ناوړه ګټه اخیستونکي مادې پورې اړه لري ، ځینې نښې او د خبرتیا نښې خورا څرګندې دي:

په راتلونکو برخو کې نور معلومات ترلاسه کړئ ...

په ټولو انحصار کې معمولا موږ لیدلی شو:
اړیکو ته زیان
ضعیف کاري فعالیت
خراب روغتیایی فعالیت