د واسکولر ډیمینشیا

د واسکولر ډیمینشیا

د ډیمنشیا دوهم ترټولو عام ډول ، د دماغ زیانونو په پایله کې رامینځته کیږي د وینې رګونو کې د وینې کمیدو یا بندیدو له امله چې ستاسو دماغ ته لار هواروي. د وینې رګونو ستونزې ممکن د سټراټیټ ، د زړه والو انتان (اندوکارډیټس) یا د وینې نور رګونو (واسکولر) شرایطو له امله رامینځته شي.