څه کولی شي؟

څه کولی شي؟

ومومئ چې د ناوړه ګټه اخیستنې لامل څه دی؟

د مسلکي مرستې په لټه کې شئ

د خوندیتوب تدابیر ونیسئ