د ناروغ لپاره څه کیدی شي؟

د ناروغ لپاره څه کیدی شي؟

له انفرادي سره د ځان مرستې ډلې سره یوځای کولو کې مرسته وکړئ

د چلند بدلون لپاره د فرد هڅونه

د فرد سره مرسته وکړئ چې مصرف کم یا بند کړئ

له فرد سره مرسته وکړئ چې د خوښۍ نورې سرچینې په لټه کې شئ

Picture22

د تبعیض او بدنامي مخه ونیسئ

معقول معلوماتو ته لاسرسی اسانه کړئ

په ټولنیز ادغام کې له فرد سره مرسته وکړئ

د ستراتیژیو غوره کول چې فرد سره د بیا راګرځیدو څخه مخنیوي کې مرسته کوي