ستاسو لپاره څه کیدی شي؟

ستاسو لپاره څه کیدی شي؟

د هغه چا لپاره سرپرست په توګه چې د فکری معلولیت سره ژوند کوي دا مهمه ده چې تاسو خپل ځان هم وګورئ.

فشار او سوځیدنه د پاملرنې کونکو لپاره عام ده نو د ځان ساتل کولی شي تاسو سره مرسته وکړي تاسو د انفرادي شخص ترټولو غوره پاملرنې چمتو کولو ته دوام ورکړئ چې تاسو یې ګورئ.

د پاملرنې ننګونې او پدې کې شامل احساسات په اړه خبر اوسئ تاسو سره مرسته کولی شئ تنظیم او مقابله وکړئ ځکه چې تاسو خپل عزیز ته پاملرنه چمتو کوئ.