Kapitola 3: Aktivity pre ošetrovateľa

Aktivity pre ošetrovateľa - Obsah

1. Zmluva o vzťahu
2.    Príčina môjho hnevu
3.    Môj osobný priestor
4.    Prekreslenie teritória
5.    Pomenujte svoje zdroje
6.    SWOT analýza
7.    Dajte si pauzu od stresu – S-T-O-P
8.    Dýchajte zhlboka
9.    Spoločenské aktivity
10.    Napíšte príbeh plný nádeje
11.    Zdieľanie vďačnosti
12.    Tabuľka emócií

13.Skúmanie svojho strachu

14.Ako prejavujete svoj hnev?
15.    Ako zvýšiť svoje sebavedomie
16.    Nácvik súcitu
17.    Uzdravujúci monológ
18.    Moje pocity bezmocnosti
19.    Postoj prijatia
20.    Nachádzanie zmyslu a cieľa
21.    Prinášanie šťastia
22.    Uzdravovanie cez hudbu
23.    Rozvrh príjemných činností
24.    Reflexívny zápisník