1: Copingové kartičky

1: Copingové kartičky

Popis: Copingové kartičky vám môžu pomôcť pripraviť sa na určité situácie vopred. Napíšete si na ne nápomocné zvládacie stratégie aby ste ich mali poruke v prípade náročnej situácie keď budete bezradný.

Copingové kartičky môžu obsahovať všeobecné pripomienky, špecifické odporúčania, určité techniky správania či zoznam pozitívnych myšlienok ktoré budú slúžiť ako opora v náročných situáciách. Skúste popremýšľať čo pomáha vám a vytvorte si svoje vlastné.

Nasledujúca stránka obsahuje príklady takýchto kariet.