1 – Napíšte si zoznam možných spúšťačov nepríjemného prežívania/správania

1 – Napíšte si zoznam možných spúšťačov nepríjemného prežívania/správania

Tzv. spúšťače sú v živote človeka s PTSD kľúčové. Niektoré sú dobre známe (napríklad výročie traumatickej udalosti), niektoré prichádzajú nevedome. Tým že si spíšete zoznam možných spúšťačov, pre vašich priateľov a rodinu bude jednoduchšie identifikovať čo konkrétne vám dané prežívanie spôsobuje. Zoznam by mal obsahovať dobre známe veci a takisto priestor pre zapisovanie nových.

Zmysel tohto cvičenia je zvýšiť pozornosť a citlivosť na rôzne typy spúšťačov u človeka s PTSD a jeho okolia.